เอาที่ดินเข้าธนาคารออมสินดีไหม? ส่องข้อดี-ข้อเสียการเอาที่ดินเข้าธนาคาร

เอาที่ดินเข้าธนาคารออมสินน่าสนใจแค่ไหน ทำไมหลายคนจึงสนใจ

ในปัจจุบันด้วยโลกของเทคโนโลยี สำหรับใครที่กำลังมองหาสถาบันการเงินเพื่อนำเอาที่ดินเข้าธนาคาร หลายคนอาจศึกษาข้อมูลจากกระทู้จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน pantip ว่าจะเอาที่ดินเข้าธนาคารไหนดี หรือจํานองที่ดินกับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเท่าไหร่ และเอาที่ดินเข้าธนาคารได้กี่บาท ในบทความนี้ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการเอาที่ดินเข้าธนาคารออมสิน เพื่อเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งธนาคารที่น่าสนใจ มาดูกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

เอาที่ดินเข้าธนาคารออมสิน คืออะไร

เมื่อเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินมาก และมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือที่ดิน สามารถนำไปจำนองหรือเอาที่ดินเข้าธนาคารออมสินเพื่อใช้เป็นหลักประกันและนำเงินออกมาใช้จ่าย ยกตัวอยากเช่น การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน เพื่อเป็นหลักประกันนำเงินมาใช้จ่ายเสริมสภาพคล่อง

สนใจเอาที่ดินเข้าธนาคารออมสินมีรายละเอียดอย่างไร

การเอาที่ดินเข้าธนาคารออมโฉนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเป็นของผู้กู้ และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีน้ำไฟเข้าถึง และรถผ่านเข้า-ออกได้สะดวก ทั้งนี้การจํานองที่ดินกับธนาคารออมสินใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและคุณสมบัติตรงกับทางธนาคารกำหนดมากน้อยแค่ไหนและจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาอนุมัติประมาณ 30-40 วันทำการ

ค่าใช้จ่ายเอาที่ดินเข้าธนาคารออมสิน

สำหรับค่าใช้จ่ายเอาที่ดินเข้าธนาคารโดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมการจดคำของจะอยู่ที่แปลงละ 5 บาทหรือค่าจดนอง 1% ของวงเงินกู้ยืม และค่าภาษีอากรแสตมป์ วงเงินจำนอง 2,000 บาท/อากรแสตมป์ 1 บาท รวมไปถึงกรณีไถ่ถอน ทางกรมที่จะคิดค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท

ขั้นตอนการเอาที่ดินเข้าธนาคารออมสินมีรายละเอียดอย่างไร

  • เตรียมเอกสารและแบบฟอร์มขอสินเชื่อเพื่อเอาที่ดินเข้าธนาคาร
  • ธนาคารออมสินประเมินราคา
  • รออนุมัติราคาประเมินจากทางธนาคาร และรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  • ทำสัญญาจํานองที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
  • นำเอกสารที่กรมที่ดินออกให้ไปยื่นจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน
  • เมื่อธนาคารพิจารณาและอนุมัติ 1-2 วันทำการรอรับเงินเข้าบัญชี

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเอาที่ดินเข้าธนาคารออมสิน เพื่อนำเงินออกมาเสริมสภาพคล่องด้านการใช้จ่าย หรือหมุนเวียนธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังศึกษาข้อมูลจากกระทู้โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน pantip สามารถนำข้อมูลในบทความนี้ไปประกอบการพิจารณาก่อนนำที่ดินไปเข้าธนาคารได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน สามารถสอบถามรายละเอียดการจำนองที่ดินกับเจ้าหน้าที่โทร GSB Call Center 1115 หรือติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top